Praktijk voor Zelfrealisatie viert het leven!

Van 8 september tot 20 oktober 2013 ‘ben ik er even niet’.

Ik ben voornemens om 40 dagen te gaan wandelen vanuit Frankrijk naar Santiago de Compostella. Het mag mij een innerlijke en uiterlijke wandeling opleveren over het leven. Hoever ik zal komen? Ik kan het u op voorhand niet zeggen. Ook het échte ‘waarom’ weet ik niet. Ik ga, en als u het wilt neem ik graag een intentie van u mee.

Geef een intentie mee!

Een intentie kan een vraag, wens of overweging zijn. Het kan uzelf, een ander of situatie betreffen. Een intentie die we graag willen voorleggen en/of samen willen overdenken met God/ de Albron/ onze Ware natuur. U kunt mij deze persoonlijke intentie toesturen, of via email –zie contact- kenbaar maken. Ik maak er dan kleine dichtgevouwen papiertjes van, die ik in een zakje ga meenemen. Per dag open ik willekeurig één van de intenties en maak deze tot mijn dag-inspiratie. U kunt uw intentie anoniem meegeven, maar ook uw adres of email eraan toevoegen. Indien van toepassing bericht ik u erover. Aan het einde van de reis wil ik alle intenties (plus de overgeblevene) symbolisch laten inwilligen in de Basiliek van Santiago de Compostella en vervolgens loslaten bij de bruisende oceaan van Cabo Fisterra.

Donatie!

Heeft u het idee/ goede gevoel/ heldere inspiratie dat een donatie voor deze onderneming op zijn plaats is? Doneer dan uw gift onder vermelding ‘Camino 2013’
Peters Praktijk Zelfrealisatie
ING 81 69 923
Ik dank u wel! Ton Peters

Praktijk voor Zelfrealisatie blijft dit jaar gedurende alle zomermaanden geopend. Door de Camino-retraite van Ton Peters zal de agenda worden aangepast. De nieuwe data van de Master Experience en Master Reflections zullen zo spoedig als mogelijk in de agenda worden vermeld.

Kom gerust langs in Almere! Voor gesprek en ondersteuning, voor verheldering van uw proces of situatie. Ton Peters staat u graag bij en zal waar mogelijk via heldere reflectie samen met u de goedpassende doorgang onderzoeken. Dat dit heftige processen kunnen zijn, maakt dat het soms nodig is om meerder malen langs te komen. Ook voor ‘onderhoud’ zien we veel vertrouwde cliënten regelmatig terugkomen. Voelt u vrij en wees gerust welkom.

Voor het geestelijke aspect wil Ton Peters u graag oplossingen aanreiken die leiden tot innerlijke vrede. Als een soort basisgerichtheid op innerlijke vrede mogen de consulten u harmonie, rust en Zelfrealisatie opleveren. We mogen ons verbonden voelen met het Grotere en Alomvattende, of bekrachtigd worden in authenticiteit, persoonlijke eigenwaarde en eigenliefde.

Voor het fysieke aspect wil Ton Peters graag het ontstaansmoment erin betrekken, daar waar de kwaal ooit uit de heelheid is afgescheiden. Het fysieke aspect mag zijn verhaal vertellen. We gaan onderzoeken waar mogelijke oplossingen kunnen liggen. Het fysieke aspect is meestal verbonden met oude denkpatronen. Deze mogen tijdens een consult worden verwoord en eventueel worden losgelaten.

Voor bedrijfsmatige projecten en processen reflecteert Ton Peters met verve. Samen met u wordt onderzocht waarin succes voor nu en toekomst mogelijk kan worden gevonden en behouden. Vanuit uw vragen kunnen interessante antwoorden ontstaan voor nu en de verdere toekomst. Het mag u betrouwbare uitgangsposities opleveren en waar mogelijk nieuwe ideeën met esprit. De sessie mag het vertrouwen sterken en het menselijke karakter van het bedrijf of organisatie op de voorgrond houden.

 

index-tonpeterspraktijk-ton