De dagelijkse praktijk: het vibrerende energieveld

Wat is het leven toch gauw complex!
Spelen er zomaar tal van zaken en situaties door elkaar, waarmee je eigenlijk niet bezig wilt zijn. En wat je wel graag wenst, komt maar niet van de grond. Het Leven met een hoofdletter geschreven, laat ons van alle soorten smaken proeven en kijkt belangstellend toe wat we ervan vinden. Het proeven zouden we open en blanco moeten ondergaan, maar voor onze persoonlijkheid is dit onbevooroordeeld zijn een hele klus.

Het is me wat! Sta je plotsklaps buiten omdat je ontslagen bent, je relatie vindt geen doorgang of je wordt ziek. Allemaal niet zelf gewenste situaties die spiritueel zeker iets te zeggen hebben, maar tegelijkertijd ook pijn doen. Tijdens de sessies bij mij in de praktijkruimte hebben deze ongenoegens vaak een historie tot aan vorige levens toe. In mijn heldere beeld ontstaat regelmatig achter de cliënt een soort kaartenbak, die ver naar achteren loopt. Een bak die gevuld is met verschillende kaartjes, die oude ervaringen en vorige levens symboliseren. Regelmatig ontstaat door de vraag van de cliënt een soort contact met een of meerdere kaartjes en komen er beelden met hun verhalen mee.

Ik kan me erg vinden in wat karma wordt genoemd. Dat je negatieve en pijnlijke ladingen kunt hebben, die voortkomen uit vorige levens en die in dit leven uitgewerkt willen worden. De niet uitgewerkte angsten krijgen alsnog kans om in liefde te herstellen, verwarring kan tot een oplossing komen, trauma kan worden genezen. Het beroep dat je vandaag uitoefent, de voorkeur van je sport, de liefde voor een partner, het is vaak helemaal niet zo toevallig en zelfgekozen als je in eerste instantie denkt.

Vorige levens hebben invloed op het fysieke lichaam, maar ook op het transparante energieveld om je heen, je aura. De vorm en vibratie van het auraveld bewerkstelligt een soort magnetisme met aantrekken en afstoten op bepaalde thema’s en situaties. Met je lichamelijke ogen zie je dit niet meteen. Het is meestal zo dat je eerder verbaasd of geshockeerd naar een ongeluk, ontslag of tegenvaller kijkt, dan dat je er direct opgelucht in doorademt, omdat je weet dat er weer iets uitgewerkt wordt dat bij je hoort. Vaak besef je niet bewust dat het succes dat je oogst, het genieten van wat je ervaart en het toevallen van geluk, ook logische gevolgen zijn van hoe het energieveld om je heen vibreert.

Bewust worden is tijdens het leven een gouden sleutel tot zelfrealisatie. Meditatie en verstilling bieden je de kans om je te oriënteren op waar je je nu bevindt. Door met je aandacht naar binnen te keren kun je helderheid krijgen voorbij uiterlijk rumoer. Meditatie en verstilling worden vanzelf aantrekkelijk om te doen, als je maar vaak genoeg door wereldse situaties op doodlopende wegen bent beland. Het in jezelf tot inkeer komen maakt je wakker, het maakt duidelijk wat er op een dieper niveau gaande is en geeft nieuwe keuzemogelijkheden.

Ik ervaar zelf die nieuwe keuzemogelijkheden vanbinnen niet als vrijblijvend. Eenmaal innerlijk wakker is de oproep om ook gehoor te geven aan wat het hart me vertelt. Natuurlijk heb ik een vrije wil en probeer ik regelmatig om het toch anders te doen. Soms kom ik daarmee weg, vaker is het als een ganzenbordspel en word ik twee plaatsen teruggezet. Op zulke momenten kan mijn optimistische ‘speelsheid’ ontbreken en vind ik het, net als ieder ander, teleurstellend en baal ik ervan.

Ik ben blij met de maandkaart van mei ‘De Geliefden’. Deze maand zal me uitdagen om dat wat ik innerlijk voel ook uiterlijk liefdevol te leven. Het geeft me hoop dat het me gaat lukken om nog beter vanuit het hart te spreken, om vanuit liefde nieuwe mogelijkheden op hun waarde te herkennen. En dat ik voorbij het wereldse rumoer trouw kan blijven aan de spontane Inspiratie. Ik ga ervoor en ben nu al benieuwd hoe bij jou de hartinspiratie gaat uitpakken.

Ik wens je een hele liefdevolle en wakkere maand mei toe!