De tarotkaart van de maand mei: De Kluizenaar

Pak de lichtbol van De Kluizenaar in eigen handen en ervaar dat alles gaat stromen in mei! Vanuit ons binnenste zelf, onze levenskern, kan alles deze maand helder naar buiten toe worden gecommuniceerd. Ons innerlijke licht verdrijft persoonlijke tegenslagen en bepaalt de nieuwe route. De Kluizenaar maakt ons losser van wereldse hectiek en niet langer bepalen beperkende situaties om ons heen ons vrije doen en laten.

De Kluizenaar staat midden in het leven en leeft niet aan de zijlijn. De drukke wereld om haar heen verstoort haar inspiratie niet. Wordt het écht rumoerig dan beweegt ze zelfbewust naar de stilte. Wordt het agressief dan beweegt ze naar het oordeel loze. Negativiteit wordt doorzien als een uiting van angst, schuld en schaamte en blijft niet in de lucht hangen. De Kluizenaar leeft vrijheid die van binnen wordt gevoeld en naar buiten toe de plek van bestemming bepaalt.

De Kluizenaar in de tarot kan prima op zichzelf zijn, maar evengoed is ze een onderdeel van een levendige familie of druk gezin. Ze kan vader of moeder, opa of oma, kind of volwassen zijn. Iedereen die vanuit eigen hartelijkheid het roer hanteert, vaart vanzelf de wijze koers van De Kluizenaar. En omdat innerlijke vrede al is gekend, wordt de plaats van het hoe, wat en waar daarop aangepast. Wonderlijk? Ja wonderlijk, dat zoiets eenvoudigs als communicatie en handelen zo groots in waarachtigheid en zeggingskracht uitpakt.

De verwarrende hectiek van vandaag snakt naar de wijsheid van De Kluizenaar. Het vraagt van ons om goed te doorvoelen wat nodig is om los te laten en toe te staan om met deze wijsheid samen te vallen. Vooral meditatie, verstilling en de bereidheid tot inkeer inspireren deze raad en dit advies. De wijsheid van De Kluizenaar wordt niet opgedrongen aan anderen, dat is niet nodig en De Kluizenaar is ook niet verbolgen als iemand het niet begrijpt.

Stappen we in de kracht van De Kluizenaar, dan merken we meteen dat we meer wereldse ruimte mogen innemen. We mogen ons duidelijker uitspreken en zichtbaarder profileren. Soms horen we bij onszelf dat we te luid aan het oreren zijn en ontstaat de behoefte om stiller te worden. Soms merken we dat we te hard aan het werk zijn en dat een tikkeltje minder ook goede resultaten geeft. Vaak is het verwarrend dat, wanneer we in de wijze schoenen van De Kluizenaar stappen, we ontdekken dat we onszelf nog niet zo goed kennen…

Met De Kluizenaar wordt mei een vruchtbare maand. Ze wil in het licht van de waarheid nieuw leven tonen. De Kluizenaar met haar wijsheid is welgemoed en blij. Dit vormt een gezonde uitgangspositie om het voorjaar om te toveren tot een voorjaar met extra kleur, geur en zonneschijn. De Kluizenaar is wakker in de oorspronkelijke mystiek en past geen geheime rituelen toe. Wat het hart ingeeft is leidinggevend en voorziet met passie wat het moment nodig heeft.

De Kluizenaar is een complimentenkaart. We zijn voldoende ontwikkeld in wijsheid om ons niet langer te laten begoochelen door de hypnose vanuit de media, politiek en maatschappij.
We kunnen autonoom voelen waar we ja en nee op willen zeggen, we durven authentiek met kleur en gevoel te tonen wie en wat we zijn. Dat anderen daar een andere mening over kunnen hebben, vinden we prima, het stoort ons niet. Als anderen niet met ons door willen gaan is dat ook helemaal okay. Alles klopt, omdat het getoetst en bewaarheid is in eigen hart en ziel.

Ik wens je een vruchtbare en liefdevolle maand mei toe! Let the sun shine!