Je Hart als CEO

Het is nu bijna dertig jaar geleden dat bij mijzelf het kwartje viel. Dat ik zelf eindelijk hoorde wat ik eerder niet kon of niet wilde horen. Namelijk dat het tijd was om mijn hart te volgen. Om mijn tuinontwerpbureau op te geven en me helemaal te storten op mijn diepere missie in het leven: het inspireren en reflecteren op anderen via mijn invoelende en heldere talenten. Spannend vond ik het wel en het verbaasde me ook dat de praktijk van meet af aan gelijk goed liep. Ik kan er nog wel eens om glimlachen als ik aan die tijd denk –ik had toch beter moeten weten– alle lichten stonden immers op groen, ik hoefde het alleen maar te doen.

De afgelopen decennia heb ik naast particulieren ook veel ondernemers en leidinggevenden in Almere mogen ontvangen. Professionals die naast een persoonlijk klankbord ook een klankbord voor hun werksituatie zoeken. Niet zo vreemd natuurlijk, want zelfrealisatie houdt niet op bij de voordeur. De reis naar ons ultieme zelf werkt in alles door, misschien juist wel in ons werk waar onze talenten zo centraal staan. En stagnatie vaak zo concreet zichtbaar is. In teleurstellende jaarcijfers bijvoorbeeld, slecht functionerende teams of mooie plannen die maar niet van de grond willen komen. Een ding is zeker: zonder persoonlijke doorgang geen professionele doorgang.

Met Ilusch Korpádi heb ik de afgelopen jaren tal van in-company trajecten en coachingsprogramma’s voor teams, managers en organisaties verzorgd. We hebben allerhande bedrijven van binnenuit gezien, van grote ziekenhuizen tot reclamebureaus. We genieten eindeloos van ons werk op de werkvloer. Met inspirerende woorden, frisse beelden en nieuwe mogelijkheden, kwamen talenten beter tot uiting en werden nieuwe mogelijkheden aangeboord die voorheen nog niet gezien waren. Maar ook mogelijke belemmeringen en weerstanden werden onder de loep genomen om stagnatie en tegenslagen te voorkomen. En hoewel we niet om opdrachten verlegen zitten viel er onlangs weer een kwartje: onze activiteiten hebben een naam nodig en een concrete vorm. Wel zo professioneel.

En ziedaar: Business Heart© werd geboren. Een overkoepelende naam voor onze werkgerelateerde programma’s waarin we ons richten op persoonlijk leiderschap en de ontwikkeling van optimaal functionerende teams en organisaties. Programma’s op maat, in-company of individueel, lange termijn of juist kort en krachtig. Met Business Heart© maak je van je hart je CEO. Dat is hoe dan ook business not as usual en altijd een goede investering. Iets voor jou? Kijk hier voor meer informatie.