Kaart van de maand Februari: De Gematigdheid

De engel in onszelf mag opstaan! We kunnen de stem van onze engel horen als we het Hart achter ons hart activeren. Tik speels met je vingertoppen op het hartchakra, dit geeft het signaal af, dat we van hieruit onze antwoorden en informatie wensen te ontvangen. Wat het hart ons vertelt hoeven we niet meteen in de praktijk te brengen. In De Gematigdheid mag eerst worden bevroed wat er in ons omgaat. Dit betekent dat een situatie of thema meerdere malen doorvoelt en overdacht mag worden, voordat de innerlijke inspiratie wordt toegepast of uitgevoerd.

Er mag binnen onszelf helderheid ontstaan. Een waarheid die vanzelf ontstaat, nadat we alle mogelijkheden en alternatieven vanuit diverse standpunten onderzocht en doorvoeld hebben. De Gematigdheid is een grote arcanakaart. Dit betekent dat dit innerlijke wikken en wegen al bezig was, nu actueel is en ook voor de komende tijd het advies wordt. Deze kaart wordt een inwijding, als we er voldoende tijd voor uittrekken om de informatie helder te krijgen.

Het op de kaartafbeelding over en weer uitschenken vanuit een hemelse beker en een aardse kruik, schift uit wat er wezenlijk toe doet en wat losgelaten mag worden. Het laat ons van binnen voelen wie en wat we in waarheid zijn. Vaak is het een heel gedoe om keer op keer de oproep te ervaren om in onszelf nog meer wakker te worden, om nog meer de  goddelijke lijnen te activeren en in te zien dat we nergens slachtoffer van zijn of ergens schuldig aan.

Er wordt ons geen onrecht aangedaan! Ook al zit het niet mee, ervaren we tegenwind en lijken we aangevallen te worden. In De Gematigdheid wisselen beide zijden van de medaille elkaar af, zodat alle in’s en out’s zichtbaar worden. Als vanzelf wordt dan duidelijk hoever we kunnen of willen gaan. Hoever we onze duale persoonlijkheid, vol kritiek, kunnen of willen inwisselen voor waartoe de stilte binnen in onszelf ons inspireert om te doen of te laten.

In ons fysieke bestaan kunnen we in de wereld niet blijven stilstaan of het bij hetzelfde houden. Alles is in de duale wereld aan verandering onderhevig, alles komt in transitie zolang de tijd tikt. Als anderen iets over ons vinden of van ons verlangen, is het in De Gematigdheid de kunst om het niet persoonlijk te maken! Vat niets persoonlijk op. Herken dat je vrij bent, voorkom dat je niet opnieuw geketend raakt, want ware bevrijding ligt in jezelf.

Volg het voorbeeld op van de engel op de kaartafbeelding. Dompel je daadkrachtige rechtervoet vol stevige aanpak in het gevoelswater met zijn emoties. Ga tegelijkertijd steviger met je gevoelige linkervoet vol hartessentie op de vaste grond van moeder aarde staan. Eis dat je helderheid krijgt in wat de opdracht voor vandaag en visie voor de langere termijn is. Weet dat van binnen een welsprekende Stem je ter beschikking staat en maak er gebruik van.

In de media en televisie met zijn journaals en praatprogramma’s introduceert De Gematigdheid thema’s waarover je lang kunt doorpraten, zonder direct de oplossingen toe te passen of uiterlijk iets te veranderen. Het accent ligt op het verkrijgen van meer helderheid in de mogelijkheden en keuzes. Wordt de veelheid van mogelijkheden herkent en worden de keuzes juist benoemd, dan ontstaat als vanzelf de juiste richting om in mee te bewegen.

Nu is het nog niet zover om iets te gaan toepassen of uitvoeren. De kracht van De Gematigdheid ligt in de fase ervoor; het overwegen van het totale palet aan kansen, innerlijk opschonen wat vertroebeld is en het helder krijgen wat goud is. De wonderen die in De Gematigdheid wakker worden brengen verlichting in de wereld, scheppen vrede in onrust en geven liefde in donkere momenten. Laten we onze blik verdiepen en ons voordeel ermee doen.

Namasté, lieve mensen voor deze hele maand februari en maak er een gelouterde maand van! Namasté: “ik zie en erken het goddelijke in jou, zodat het ook wakker wordt in mij”.