Kaart voor Augustus: Vier van Bekers

Voor augustus krijgt de wereld het extra ingewreven: we verkeren in grote verwarring en twijfel! Om het gezonde lef te hebben om het eigenhart te volgen is voor velen te hoog gegrepen. De politiek, media en industriƫle machtshebbers vervallen deze maand in vaagheden, verwijten en uitstel. Ze zijn niet bereid om gelijk te doen waar het herstel van zou opbloeien. Dus valt de ene commissie met zijn waarheden de andere raadgevers aan. Vindt het ene instituut zijn oplossing de beste, vertelt een andere groep dat deze op drijfzand berust. Alles en iedereen komt in de polonaise terecht waarin goedwerkende oplossingen uitblijven en extra regels voor afstand, mondkapjes en hygiƫne de oplossingen moeten bieden.

In deze storm vol tegenstrijdigheden zal je van zeer goede huizen moeten komen om het heldere zicht vanuit eigenhart te behouden. Het is bijna onmogelijk om niet te verdwalen en accuraat weerstand te bieden aan de vele negatieve veroordelingen, opruiingen en misdeelde gevoelens. Donald Trump zal zijn militairen in de Amerikaanse steden willen inzetten, Xi Jinping zal de overgebleven vrijheden na Hongkong nog verder willen inperken, Nicolas Maduro zal zijn bevolking geen voedsel willen verstrekken, Erdogan zal de gevangenissen verder willen vullen met mensen die niet in zijn pas lopen en Poetin zal zijn machtsinvloed willen upgraden tot voor de eeuwigheid. Onze Mark Rutte zal bij dit alles vriendelijk blijven lachen, al dient die lach niet altijd meer zijn charmeoffensief. En daar waar het voor zijn politiek kwetsbaar wordt, schuift hij steeds vaker tactvol anderen in de spotlight om de eerste klappen en ellende op te vangen.

Alle machthebbers mogen in de Vier van Bekers onder een boom tot bezinning komen door te gaan mediteren in stilte. De boom op de kaartafbeelding vertoont al de eerste herfstkeuren om ieders gedachtegang te transformeren. Met de herfst opkomst wil de boom inspiratie geven door het hart uit te laten spreken. Iedereen en iedere bevolkingsgroep wordt ook zelf uitgenodigd om onder een boom te gaan verstillen. We mogen innerlijk leren luisteren waar het werkelijk over gaat. In stilte wordt het ons duidelijk wat behoort tot het rumoerige rusteloze en wat behoort tot het vredige liefdevolle.

Om niet langer begoocheld te worden door uiterlijke rumoer van welke aard dan ook, wordt iedereen uitgenodigd om eerst bij zichzelf te rade te gaan. Dan kan gehoor aan innerlijke leiding worden gegeven, zodat wereldse politiek alsnog zevenmijlslaarzen krijgt om tot goedwerkende oplossingen, positieve veranderingen en gezondheid te komen.

Zonder de bereidheid om eerst ook zelf authentiek mee te denken, om zelf mee te filosoferen en vooral om zelf het hart erin te houden, worden deze maand geen werkelijke oplossingen verkregen. Verbeter de wereld en begin bij jezelf! In de Vier van Bekers passeert dat via verstilling en meditatie. We mogen dit meditatiemoment als goed bruikbare gereedschap dagelijks inzetten. En wie weet, maken we dan voor Augustus alsnog een goddelijke wending mee in het voordeel van het grotere geheel en ons eigen welzijn.