Kaart voor de maand april: Ridder van Zwaarden

Met de Ridder van Zwaarden wordt april temperamentvol. De situaties die spelen zijn op voorhand beladen en vol actie, soms met hoog oplopende emoties. Situaties die duidelijk willen maken wat wel of niet waar is en die liefdevol of angstig zijn. Alles wat in de wereld speelt wil opgehelderd worden en daartoe geeft Ridder van Zwaarden alle mogelijkheden. De oproep in deze kaart is tweeledig, enerzijds mag daar waar power in communicatie nodig is deze duidelijk geuit worden, anderzijds mag daar waar de strijd te fel wordt deze getemperd worden.

Zwaarden staan symbool voor heldere communicatie en in deze kaart wil het opgeheven zwaard recht doen aan goddelijke inspiratie. Uniek is de oproep van deze kaart om toch ook oude koeien uit de sloot te halen, om alsnog meer vrede en vergeving in oude situaties te verkrijgen. En datgene wat in het verleden tactvol onder het tapijt was geschoven, kan in deze maand april zomaar alsnog tevoorschijn komen. Wel mogen dan de alarmbellen gaan rinkelen, zodat per direct het hart kan worden ingezet. Zodat wat tevoorschijn komt, zonder schuld en oude pijn onder wordt bekeken. Dit voorkomt negatief gemor, zelfbeklag en lusteloosheid.

Kon de Ridder van Zwaarden altijd maar de vijf aspecten van schoonheid, waarheid, licht, geluk en gezondheid actueel houden, dan zou zijn zwaard eeuwig hemelgericht blijven. Maar soms vergeet hij één van die aspecten en daalt zijn zwaard plotseling neer en hoor je de Ridder geïrriteerd schreeuwen en oordelen. De oproep is om alert te blijven, om het goede gevoel, ondanks de beladen emoties, overeind te houden. Zoek via speels zelfonderzoek de juiste woorden, zodat een betere gezondheid en meer geluk doorgang vinden.

Zwaarden symbolen zijn verbaal op zoek naar de juiste woorden en inzichten. Maar uiten zich ook non-verbaal door handelingen en een persoonlijke houding. In april is de situatie sowieso emotioneel geladen en dit maakt dat de Ridder zich moet beheersen en in toom houden. Anders bestaat de kans dat hij of zij ‘per ongeluk’ in de actie doorschiet en agressief en liefdeloos wordt. Dan vallen er veel te veel bommen in Oekraïne en stagneert door woede – die meent dat het terecht en de waarheid is – de vrede. Tegelijkertijd moet duidelijk uitgesproken worden wat onrecht, onwaar en liefdeloos is, zodat ego -het nep zelf- op tijd wordt doorzien en de boel niet verknalt.

Ridder van Zwaarden wil graag de wereld een handje meehelpen, door alle oude stagnerende verhalen uit het verleden op te helderen en deze in het juiste perspectief te plaatsen. Heel precair ligt in deze kaart de dunne scheidslijn tussen wat het gezonde ‘ik’ helder en kenbaar wil maken en wat ego buiten jezelf bij de ander neer wil leggen door vooroordelen en negatieve aannames.

Zorg goed voor jezelf tijdens de komende paastijd! Laat ook voor jou mogelijkheden ontstaan waardoor je opnieuw kunt opstaan. Dat je, voorbij de persoonlijke tekorten en het van mening zijn het goed te doen, jezelf met een hogere frequentie meer vrijheden toestaat. Daarmee zul je jezelf en de wereld om je heen optillen. Dan opent zich een breder zichtveld met meer licht, vergeving, ordening en liefde. Voorbij onze dagelijkse wereld vol angst en pijn bestaat een andere wereld, die al heel en compleet is. Stap daar naar binnen, sta jezelf toe dat je dit kunt en welkom bent!