Kaart voor de maand december: De Priesteres

Het vrouwelijke van De Priesteres verlicht met geluk, liefde en waarheid de donkere decembermaand. Deze tarotkaart adviseert om eerst te gaan luisteren naar intuïtieve wijsheid. De Priesteres koerst niet op wat de buitenwereld dicteert maar op eigen hartinspiratie. Door verstilling wordt innerlijk helder wat goed werkt voor de gezondheid, vrijheid en welzijn. Want met mannelijk haantjesgedrag voor de Kersttijd in media, maatschappij en politiek wordt het te koud en star. Het gezonde alternatief zijn de wijsheden van De Priesteres toestaan met zegening, compassie en mededogen.

De wereld heeft advies nodig en ego -het nepzelf- speelt daarin graag de hoofdrol. Voordat we het goed en wel beseffen zitten we opgezadeld met regels en wetten waarover we later verbaasd zullen zijn dat we dit gewenst hebben. Laat deze verbazing als een ‘wake up call’ dienen om zelf het stuur in handen te houden. Dan kunnen we met elkaar samen een koers uitstippen die ons hart dient, die verlichting geeft en een eigenwaarde schenkt.

Als mensheid hebben we de input van De Priesteres hard nodig om een gezond eigenbeeld te krijgen. Momenteel wordt de mensheid beproefd alsof het geen gezond verstand heeft, geen hart in zich draagt en niet te vertrouwen is. De oproep is om innerlijk wakker te worden dat je wel deugt, dat je wel gezonde keuzes weet te maken, dat je wel te vertrouwen bent en ook nog eens mooi, gelukkig, wijs en vredevol bent. De Priesteres doet recht aan ieders essentie en blijft trouw dat we nooit iets anders kunnen zijn dan liefde.

De Kerst staat voor de deur en deze kersttijd is gebaat bij extra kaarsjes aansteken, extra lampjes ophangen en mediteren op het licht. Daarmee krijgt het werelduniversum een helpende hand om zijn frequentie te verhogen en los te laten wat beklemmend en beperkend is. De oproep wordt om de wereld als een grote speeltuin te zien, zodat we met de informatie van De Priesteres tegen de aardbol kunnnen zeggen dat we een beter plan hebben, eentje die harmonieus samenbrengt, eentje die voorbij angst gaat en vrede kent.

Wij zijn al goddelijk, verlicht en volmaakt. Vervolgens resteert ons om dit te gaan accepteren en het Hart van binnen te omarmen. Een innerlijk zelf koesteren die uiterlijk blijdschap geeft ondanks een wereld in tweestrijd. Op de kaart zijn de zuilen zwart en wit afgebeeld, het symboliseert dualiteit waarin de wereld verstikt en opgesloten kan zitten. De Priesteres heeft daar volledig weet van, maar het beïnvloedt haar denken en handelen niet. De Thora-rollen in haar schoot symboliseren een innerlijk weten en samen met de maantekens die van alle emoties weet hebben, openbaart ze waarheid, wijsheid en liefde van de Bron.

Gelukkig doen we vandaag zelf niet onder voor De Priesteres. Ook wij kunnen voor advies bij eigen hart en intuïtie aankloppen. En zijn we bereid om voor het antwoord niet ons hoofd maar ons hart, romp en buik te gebruiken, dan krijgen we zevenmijlslaarzen om gelukkig te worden. Deze innerlijke adviezen bewegwijzeren ons als de vonkelende ster van Bethlehem. Dan kunnen we als een stel ‘Wijzen uit het Oosten’ hoopvol doorstappen van oud- naar nieuwjaar. Ons pad voor 2022 wordt helder en geeft functie en voldoening. Blijf vertrouwen.