Kaart voor de maand juni: Zeven van Zwaarden

Zomers juni verlangt om je eigen gang te gaan. Langer conformeren of wachten tot de ander het initiatief neemt heeft geen zin. Haal de stoute schoenen maar uit de kast om vandaag al en de rest van deze maand soepel doorgang te krijgen. Het einddoel op zich hoeft nog niet helder of actueel te zijn. Wel de wijsheid om oude gebaande paden vaarwel te zeggen, zodat nieuw geluk een kans krijgt. Niet dat die oude situaties verkeerd of negatief waren, maar er nu nog langer in blijven hangen geeft verval, lusteloosheid en onnodige stagnatie.

De wereld is erbij gebaat dat het leven niet geblokkeerd wordt door protocollen, wetregels en machtsvertoon. Er mag in veel situaties vernieuwing komen, een doorbraak in liefde, met meer harmonie en eenheid. Elk land en iedere organisatie en persoon mag zich bewust aangesproken voelen om daar verantwoording in te nemen. Dan zit je niet glamoreus met een grote geldbuidel in Davos te oreren over hoe, wat en waar in de wereld. Maar wordt er schoonschip gemaakt, in dat wat door hebzucht en machtsspelletjes is gefrustreerd en wordt er doorgestapt in betere en gezondere mogelijkheden.

Door te stoppen met ons niet langer te conformeren aan oude verwachtingen, leveren wij een bijdrage aan het verstevigen van eigen autonomie. Zonder toename in autonomie verliest juni zijn glans en vertrouwen. Vecht niet langer tegen ziektes, frustraties, vermoeidheid of conflicten. Maar zet bewust gezondheid, waarheid, geluk, licht en schoonheid centraal in alle acties die je onderneemt. Voel de hartstocht stromen en luister naar wat wél mogelijk is en wat wél gedaan kan worden. Niet dat het direct gemakkelijk wordt, maar de koers op innerlijke vrede is ingezet en liefde pakt uit.

Ga er in juni vanuit dat we onszelf nog niet goed kennen. Dan krijgt transformatie de kans om een liefdevollere versie van onszelf neer te zetten. Het besef: ‘we kennen onszelf onvoldoende goed’ staat een gezondere, verfrissende en beter passende versie van ons eigenbeeld toe. De Zwaarden van communicatie staan daar in deze kaart garant voor. Ze brengen wijze woorden en heldere inzichten mee, die recht doen aan het hart. Op de kaart Zeven Zwaarden liggen de zwaarden die geen zeggingswaarde meer hebben op de grond, deze worden losgelaten. De zwaarden die worden vastgehouden zullen de nieuwe richting bewegwijzeren en succesvol maken.

Vaak luisteren we slecht naar innerlijke waarheid. De ademhaling stokt, omdat wat het hart vertelt iets anders kan zijn dan wat de buitenwereld beweert. Vorige maand mocht je je afvragen wat je liever wilde: je geluk of gelijk? Want beiden tegelijk gaat niet. Deze maand wordt de stelling aangescherpt met eigen verantwoording nemen in hoe je iets waarneemt, voelt, bekijkt en waarop je je keuzes baseert. De oproep voor juni wordt: stop met conformeren, laat oude regels en uitgebluste relaties los. Stap door in wat liefde als de richting aanwijst en houdt deze route dapper vol.

Op de kaart zit een groepje mensen om het kampvuur. Je hebt het lef en de helderheid om je daarvan af te splitsen. Langer bij het oude vertrouwde groepje blijven geeft stagnatie in wie en wat jij kunt zijn. Dus zonder toelichting eruit wegstappen is helemaal legaal. De kunst is om de ander niets te verwijten. De oproep is om zonder schroom en schaamte je pad te vervolgen. Wees jeZelf, omarm jezelf in liefde en gun jezelf een stralende zomerzon. Ik wens je een hele goede maand toe!