Kaart voor December: Koning van Staven

Met de Koning van Staven voor de maand december komt het genieten in alle eenvoud op de voorgrond te staan. Het wordt gemakkelijker om te herkennen waar liefde passeert en wat er in waarheid werkelijk toedoet. De mensheid maakt zich in deze Tarotkaart onafhankelijker van het luidruchtige vertoon van politiek en media. De wereld en zijn bewoners gaan meer eigenverantwoording nemen waardoor oude impasses worden doorbroken. Het herinnert iedereen aan zijn eigen authentieke beslissingsmacht. Daarmee wordt het te veel aan opgelegde regels, adviezen en wetten die de waarheid vertroebelen tactvol terzijde gelegd.

De Koning van Staven introduceert in van tal van wereldse situaties positiviteit en herinnert iedereen aan zijn eigen genietmogelijkheden. Vanuit authenticiteit draagt deze koning wel of niet een mondkapje, vanuit eigen verantwoording houdt hij de juiste afstand en vanuit autonomie laat hij zijn goede humeur niet van de buitenwereld afhangen. Deze positieve authenticiteit maakt de wereld aan zich een beetje soepeler, lichter en vriendelijker. Alles klakkeloos aannemen en morrend opvolgen ligt niet in de lijn van de Koning van Staven. Daarmee zou hij zijn autonomie verspelen en zijn kroon verliezen.

Als iedereen meer eigen verantwoording neemt en zelf vanuit eigen hart zijn route volgt, zal angst het nakijken krijgen. Daarmee zal Donald Trump versneld zijn verhuizendozen inpakken, Nederlandse politieke leiders meer empathie op hun wekelijkse t.v. presentatie tonen en medische adviseurs een holistischere zienswijze toestaan. De Nederlandse bevolking mag zelfbewuster ook zelf een kroon gaan opzetten en daarmee uitdragen wat in eigen hart omgaat. Het is bemoedigend met hoeveel we al zijn die angst willen inwisselen voor geluk, waarheid, schoonheid, genezing en licht.

De situatie van de Koning van Staven is verzot op huiselijke genoegens. Het viert in intieme kring graag het Sinterklaasfeest, de kerst, en oud- en nieuwjaar. De gezelligheid wordt in huis gehaald en zet het wereldse onlicht en zijn rumoer buiten de deur. Niet langer wordt toegestaan dat media, politiek en maatschappij kunnen inbreken op welzijn, vertrouwen en liefde. De Koning van Staven upgrade ons eigenbeeld tot een opgewekte goedheiligman, een Tjingel Bells Kerstman, en als zwaaiende en zwierende sterretjes met oud en nieuw…

Wat resteert voor de maand december met de Koning van Staven in de hoofdrol is; dankbaarheid. Dankbaar kunnen zijn werkt als een magneet om een betere en een liefdevollere wereld toe te staan. Dankbaarheid elimineert zwartgalligheid en zet aan tot vrede, innerlijk alsook uiterlijk. Dankbaarheid stimuleert een glimlach voor wat voor je ogen al afspeelt. Het sluit 2020 af met een optelsom waarin geluk en tevreden-zijn de eindbalans opmaken. Dankbaarheid kost niets en initieert gratis geluk voor de route 20-21.