Kaart voor Januari: De Wereld

De Wereld draait door! Zowel in wereldse gekte alsook in hoopvolle kansen. Januari laat ons voelen dat alle mogelijkheden tot onze beschikking komen. De wereld beweegt en geeft vanuit meerdere invalshoeken kansen om projecten en ideeën hun slagingskans te geven. Helaas zullen ook de negatieve ideeën het podium kunnen betreden en grotesk hun illusies en wanen willen botvieren. Het geeft aan positief ingestelde mensen de kans om daar hun waarheid en vrede in te polijsten. Het geeft aan argwanende mensen de kans om hun angstige denkbeelden te kunnen ontmoeten.

De Wereld draait door en de beperkingen en beklemmingen die van buitenaf worden opgelegd nodigen uit om er wat over te vinden. Wie graag met de massa in de pas loopt en niet durft af te wijken, zal zijn angstige gelijk in tal van situaties bevestigt zien. Het contrast dat wordt gevormd door nog meer oorspronkelijke vrijheden te beperken, geeft bij iedereen met een sprankje autonomie ook de kans om zijn innerlijke weten aan te spreken. Want vanuit eigen innerlijke weten komen goede ideeën tevoorschijn die als zaadjes kunnen dienen. En wanneer vandaag daar de geschikte grond nog voor ontbreekt mag toch ter voorbereiding de spade alvast in de grond worden gestoken.

Iedereen die voorbij zijn angst wil komen en bij eigen hart aanklopt, krijgt op voorhand antwoord. De vredes- en geluksmomenten die daaruit voortkomen staan los van wat de buitenwereld wel of niet toont. Innerlijke overweging en regelmatige meditatie vormen een brug tot bezinning. Maar ook een strand- of boswandeling kan zoveel meer opleveren dan het zoveelste afstandelijke online zoomoverleg. Er komt echt meer zinnigs tot stand vanuit het innerlijk als daar de eigenmotivatie wordt ontdekt en het vertrouwen wordt gevoeld.

Met de ophanden zijnde verkiezingen, de blijvende angstcultuur rondom virussen en de media die propagandeert wat geld en macht dicteert, wordt elke initiatief van de andersdenkende burger op voorhand belachelijk gemaakt. De oude wereld heeft geen respect voor een zienswijzen die op liefde is gebaseerd en natuurlijke vrijheden toestaat. Het kan zinvol worden om de invloed van huidige journaals en kranten te temperen, zodat de non-duale waarheid niet wordt overschaduwd en de menselijke normen behouden blijven.

De Wereld heeft zijn eigen ritme en geeft aan iedereen de kans om uitvergroot zijn eigen wereldbeeld te ervaren. Dan is het heerlijk als je een positief ingesteld mens bent, want de wereld toont je voldoende ruimte en schept nieuwe mogelijkheden. En als je een ziekelijk, depressief en lamgeslagen mens bent, is dit nog steeds een heerlijke wereld die uitvergroot jouw ellende en sores spiegelt. Het biedt alsnog de kans om er eventueel anders tegen aan te kijken of juist op oude voet door te gaan. Met de Tarotkaart De Wereld biedt januari daar alle mogelijkheden voor.

De Wereld wordt liefdevol omhuld, deze omhulling is in zijn lichtessentie onaantastbaar. De Wereld als aarde neemt momenteel in frequentie toe, waarmee al zijn medebewoners worden uitgenodigd om ook hun trilling wat te verhogen. Vanuit natuurlijke eenvoud kan iedereen die meebeweegt in liefde leren wat het inhoudt als licht, schoonheid, genezing, waarheid en geluk toenemen. En leren is niets anders dan veranderingen toestaan. En alles wat daarin niet meebeweegt wordt in zijn eigen droom elders geparkeerd.

Welkom in 2021.