Kaart voor Juni: Het Laatste Oordeel

Deze maand staat in de spotlight van inspiratie. In juni kunnen verwarde situaties werkelijk ontknoopt worden en krijgen goddelijke kansen. Niet alle mogelijkheden kunnen gelijk worden uitgepakt of toegepast, maar dit mag voor nu de pret niet drukken. De kunst in ‘Het Laatste Oordeel’ is vooral het herkennen waar de opmaat kan worden gemaakt. Sta toe dat er werkelijk een overstijgende mogelijkheid bestaat die vlam kan vatten. Daarmee kan ook innerlijke waarheid op een natuurlijke manier uiterlijk in de wereld ervaren worden.

Juni geeft volop betere kansen dan afgelopen tijd. De maatschappij krijgt nieuwe impulsen om tegenstrijdige dwarsliggers los te laten. Nieuwe opportunities doen zich voor en kunnen een gezonde basis leggen. Dit werkveld kent vaak al een historie en heeft ook zijn eigen verhaal, maar door op het oude te bouwen komt voortgang. Vanuit tegenstrijdigheden ontstaat toch eenheid en samenhang, en kan ‘het ongeborene’ in de wereld tevoorschijn komen.

De maand juni laat zomerse warmte toe. Het geeft onverwacht helderheid waar te lang bewolking heerste. Juni wil meewerken om voorbij stagnerende aannames meer liefdevolle zelfrealisatie toe te staan. Pittige woorden voor een proces die op de Tarotkaart onder bazuingeschal zich toch feestelijk opent. We worden deze maand van buitenaf geholpen, we hoeven het niet allemaal zelf te doen. Het is vooral een innerlijke beweging die naar buiten wil, zodat goede ideeën grootse plannen kunnen waarmaken.

De wereld wordt opener, de lockdowns gaan ervan af. Niet gelijk voor altijd, maar het vormt wel nieuwe bestaansgrond. Het nu bepaalt en het is vooral het blijmoedige wat de doorgang aanwijst. Terug naar het oude ‘normaal’ zal niet passeren, de wereldse situatie moet zichzelf verheffen, verder verlichten en uitvergroten. Voor iedereen die speels kan relativeren en openstaat voor vernieuwing breekt een glorieuze tijd aan. Maar is er een hang naar het oude vertrouwde al bekende dan worden de nieuwe mogelijkheden met argusogen bekeken.

Het Laatste Oordeel is ook letterlijk toepasbaar door te gaan stoppen met het veroordelen. We oordelen veel vanuit oude aannames en automatische overtuigingen. Deze Tarotkaart wil je aansporen om een meer open en vrije houding aan te nemen. Een houding die kan meehelpen om een waarachtiger zelf in de wereld neer te zetten. Dus durf jezelf te tonen, gewoon zoals het vanuit het hart, licht en liefde opkomt. Want deze Tarotkaart attendeert dat je elke situatie kunt overstijgen zodat je werkelijk in een betere frequentie terecht komt.