Kaart voor Maart: Zes van Bekers

Vanuit de Tarot staat Maart in het teken van liefdevolle uitwisselingen! Over en weer mag het hart zich vrij uitspreken. Daarmee mogen alle restanten van ongenoegens en oud zeer als sneeuw voor de zon verdwijnen. Er is voor deze maand geen ander goedwerkend advies dan als levenslustige kinderen te gaan spelen en de wereld als grote speeltuin te zien. Dan wordt je partner een speelattractie en je woon- en werkplek een avonturenland. Alles mag in een ander daglicht van meer spel en eenvoud komen te staan. Daarbij mogen de overbodige ballast van oude gekwetstheden en liefdeloze acties stilletjes verdwijnen.

Op Tarotkaart wisselen twee kinderen liefdevol bekers vol bloemen uit. Hiermee worden deelnemers in verkiezingsdebatten opgeroepen om respectvol met elkaar om te gaan. Ze mogen leren om oprecht te luisteren en om open te staan wat elkaar verbindt en niet enkel wat de verschillen accentueert. We beïnvloeden dit proces door zelf onze kiesstem uit te brengen op wat verbindt of polariseert. Op wat het licht versterkt of wat de angst vergroot. Kiezen tussen een op liefde geïnspireerde hoge frequentie of een angstige lage trilling.

Met de Zes van Bekers op tafel is de oproep om van het dagelijkse leven meer te genieten. Het vriendelijke huisje op de Tarotkaart wil op de voorgrond komen. Daarbij verdwijnt op de kaartafbeelding de toren van illusie naar de achtergrond en krijgen oude angsten en onzin het nakijken. De waarheid van het hart is in zijn kern helder en non duaal. Het kent geen tegendeel, ook al kan de wereld vanuit zijn duale standpunten er menig een aandragen. Durft de maatschappij deze non duale weg in te slaan dan brokkelen de op angst gebaseerde aannames en overtuigingen af. Dit maakt de huidige mediaverslaggeving voor 80 % werkloos, maar vergroot tegelijk de speeltuin van werkelijk geluk.

Nederland krijgt zijn verkiezingen. Wat nog in complexiteit verkeert maakt de Zes van Bekers opener en easy going. Iedereen die daar al stappen in geeft gemaakt zal kunnen versnellen. Deze Tarotkaart stimuleert meer geluk en genieten, zonder opsmuk en veroordelen. Het doorziet complexiteiten als een bewuste stagnatie voor vrede en veiligheid. Het doorziet statistieken als bewijs voor gedachten die al eerder zijn gemaakt en niet echt nieuw zijn. Het doorziet rumoer en ophef als een bewuste aanzet tot polarisatie. In het beste geval herpakt het via liefdeloze contrasten alsnog de thema’s die het hart wel vervullen.

De wereld bezien als een grote speeltuin waarin avonturen en romances worden beleefd. Waarin je de ander kunt omarmen zodat je ook zelf wakker wordt waar jouw geluk en waarheid ligt. Het nodigt uit om die ander te koesteren, zonder verwachtingen om iets terug te krijgen. Het wil de situatie iets geven, zonder de dwingende eis op een teruggaaf. De Zes van Bekers voor Maart maakt het leven an sich warmer, als een lentezon, als een voorjaarsbloem. Als een troostend hart zodat het leven eenvoudiger wordt en de liefde soepeler door het doldwaze landschap van deze aardbol meandert. Happy Spring.