Kaart voor Mei: vijf van staven

Mei toont de wereld in chaos! Er zijn veel inspanningen op het wereldtoneel die met elkaar wedijveren om hun gelijk. In de wereld van politiek, macht en journalistiek speelt eigenbelang een grote rol en worden de ellenbogen gebruikt. De kaartafbeelding toont een stevige stoeipartij, maar ondanks deze strubbelingen is het koren rijp en is het tevens oogsttijd. Dus laat je niet verwarren om een goede oogst binnen te halen. Maak daarvoor helder onderscheid en plaats prioriteiten zonder de andere belangen uit het oog te verliezen.

De stoeipartij van de Vijf van Staven is zonder bloedvergieten, er wordt niet gedood op de kaart, noch wordt iemand een kopje kleiner gemaakt. Wel is er een stevige wedijver over wie gelijk heeft en voorrang wil hebben. Echter wanneer alle afzonderlijk aspecten los van elkaar hun juiste waarheid krijgen, is de impasse van deze kaart al grotendeels opgelost. Want alles heeft zo zijn eigen unieke verhaal. En eenmaal dit verhaal juist verwoord geeft deze kaart alsnog doorgang, succes en goedwerkende oplossingen.

We bouwen gestaag aan een wereld die in liefde zijn potentiele weerga niet kent. Dit verloopt soepel als er wordt samengewerkt en de handen ineen worden geslagen. Maar met de verdeeldheid van dit moment maakt het in de Vijf van Staven eerder afgunstig, ieder voor zichzelf en schreeuwerig. Bekijk je echter ieder aspect afzonderlijk op zijn waarde en inzetbaarheid, dan hervindt het zijn zeggingskracht en verheft het elkaars potentieel.

Als wijsheid het voor het zeggen heeft, dan stappen we in de Vijf van Staven weg uit elk ongenoegen. We kijken alle situaties opnieuw aan en ontdekken andere invalshoeken. Door bewust een keuze te maken wat eerst aanbod moet komen en wat later in de agenda geplaatst kan worden, werkt tijd niet langer in ons nadeel maar in ons voordeel. Terstond worden er veel meer successen geboekt dan voorheen mogelijk werden gehouden. Want in de Vijf van Staven hebben eigenlijk alle vijf staven ieder afzonderlijk hun waarde, potentie en visie. Maar nogmaals, alles tegelijk maakt het gebeuren frustrerend, zwaar en afgunstig.

De oproep is om niet bij de pakken te gaan neerzitten. Iedereen moet juist actief blijven en vanuit het hart helder onderscheid maken wat voorrang krijgt en wat niet. Bemoei je er dus wel mee, maar elimineer de stugheid van het altijd gelijk willen hebben. Zet souplesse in zodat het totaalbeeld wordt hervonden en goedwerkende oplossingen tevoorschijn kunnen komen. Start om te beginnen om alles in een agenda te plaatsen en bepaal wat eerst moet worden aangepakt en wat kan wachten. Uiteindelijk komen dan alle vijf stavenaspecten van deze kaart goed uit de verf en wordt Mei bij toverslag een oase van succes, geluk en vrede.

Schrik in Mei niet van het groteske wapengekletter in media, politiek en maatschappij. Ook niet van de onrust in eigen gezin, relatie of werk. Laat het hoofd niet op hol slaan, wees wijs en behoud het totaaloverzicht. Liever je geluk dan je gelijk! Plan deze maand een route die goed kan werken en blijf daar trouw aan. Respecteer dat ook anderen hun eigen mening hebben, ook al verdienen die niet jouw voorkeur. Uiteindelijk is het oogsttijd op deze Tarotkaart en wil de oogst ook succesvol binnengehaald worden.

Be clear and have a bright vision.