Kaart voor November: Vier van Bekers

Afgelopen maanden werd de wereld hoopvol geprikkeld met nieuwe ideeën, ruimere denkwijze en frisse gedachten om mee aan de slag te gaan. De maand November gaat deze ideeën, denkwijze en gedachten alsnog beproeven. Het daagt de huidige wereld uit om standvastig vanuit het hart -vaak steeds opnieuw- de keuze te bepalen en niet te reageren vanuit beperking, angst en oude aannames.

Pas op, want het wordt deze maand uitkijken om waarachtig geluk niet te laten doven. De oproep blijft voor iedereen, om alert te zijn wat via statistieken, kijkcijfers en regiekamers de massa in denken en voelen wil beïnvloeden. De Vier van Bekers inspireert dat enkel via innerlijke bewustwording schoonheid, waarheid, genezing, licht en geluk kan triomferen. Met deze intentie wordt met de krimpende dagen van November het licht niet verkleind, maar kan het zich zelfs uitbreiden.

Op de Tarotkaart vallen de bladeren van de bomen. Het is herfst en tijd tot inkeer. De persoon op de kaart zoekt onder een boom de stilte op. Daar kan hij rustig overdenken wat er speelt en uiteenrafelen wat er gaande is. Beide zijde van de medaille moeten worden benoemd, zodat er een wel doorvoelde keuze kan worden gemaakt. Omdat het een bekers-kaart betreft wil het hart de uiteindelijke keuze bepalen. Wordt het hart niet in zijn volheid begrepen dan zal voor langere tijd geen werkelijke vernieuwing in het voordeel van innerlijke vrede plaatsvinden.

Op de kaartafbeelding komt een hand met de beker uit het ‘wolkje Gods’. Het ‘wolkje Gods’ symboliseert de pure zuiverheid. Daarmee wordt deze ene beker als ingeving, inspiratie, of inzicht de enige op de kaart die werkelijk de moeite waard is. Het overtreft de overige drie bekers op de kaart in voorrang, ondanks dat die bekers werelds al hun waarde bewezen hebben. Enkel het ene nieuw geïnspireerde idee, die wakker geworden is vanuit het hart wordt in November de toefkaart. We zullen groeien, genezen en echt wijzer worden, als we leren deze innerlijke richtingaanwijzer op te volgen.

Onderzoek waar de Vier van Bekers vandaag over kan gaan. Kijk waarop deze Tarotkaart in de wereld betrekking heeft en bij jou zijn aansluiting maakt. Sta toe dat voorbij de vloedgolf die van buitenaf alles lijkt te willen overspoelen, een innerlijke welwillende keuzemogelijkheid bestaat die tegenslagen kan weerstaan. Niet met wereldse garanties vooraf en niet met een mentaal totaalbeeld waartoe het leidt. Enkel vanuit een verstild innerlijk weten, hoopvol, een soort meditatief moment wat per direct verheldert wat terecht en waar is. Alsof er een hart bestaat achter het hart, diep vanbinnen, met een onveranderlijke vrede. Klop vandaag regelmatig zachtjes fysiek met de vingertoppen op het hartchakra en ervaar wat daar vanbinnen zomaar geïnspireerd kan opkomen.