Kaart voor Oktober: Tien van Pentagrammen

De wereld is in verandering en krijgt met de Tien van Pentagrammen wind in de zeilen. Het wordt helder waar oude, stagnerende normen nog de dienst uitmaken en waar nieuwe, inspirerende waarden het podium op mogen. Politiek, gezondheid en maatschappij zullen beter rekening gaan houden met maatschappelijke ethiek en vooral ook de jongvolwassenen. De gesettelde orde wordt zich er bewust van dat hun welvarende comfort, beslissingsmacht en veiligheden de kansen van de volgende generatie beperken.

Op de kaartafbeelding worden drie generaties afgebeeld. Deze generaties wisselen liefdevol tien waardevolle pentagrammen uit. Pentagrammen zijn symbolen van geld, goederen en bezittingen van deze wereld. Daarmee wordt door de oudere generatie de woningmarkt toegankelijker gemaakt voor de twintigers en dertigers. De oude generatie geeft doelbewust meer beslissingsmacht uithanden zodat de volgende generatie het kan omvormen voor een schonere wereld, een eerlijker verdienmodel en een beter welzijn.

De twintigers en dertigers zullen moeten leren om zich minder te conformeren. Ze zullen eerder lef moeten tonen om een mening te vormen over wat hun toekomstperspectieven zijn en bereid moeten worden zich daarover te uiten. Op de achtergrond van de kaart zien we speels een kind, symbool voor alle generaties die na ons komen. Die wil dat we daar in oktober 2020 al rekening mee houden zodat we dienstbaar worden. Dienstbaar aan een schone natuur, aan een schoolsysteem die zich soepel aanpast op de wensen van studenten en de behoefte van jongvolwassenen. Dienstbaar aan een gezondheidszorg die helend is voor alle mensen, oud en jong, en stopt met dreigende statistieken gebaseerd op angstpatronen.

De Tien van Pentagrammen brengt geld, bezit en goederen in een prettige stroming. Pentagrammen kun je zien als munten en tastbare mogelijkheden. Die willen deze oktober kunnen wisselen van eigenaar en bestemming. Het bewaart het goede van de waardevolle traditie, maar wil voorbij oude stagnatie komen. Deze kaart is niet geobsedeerd bezig met winstresultaten, eindresultaten en medische doelen. Het is juist gecharmeerd dat via een authentieke leefwijze, liefdevol kan worden doorgegeven. De ontvangende partij mag er weer zijn eigen verhaal van maken en hoeft zich niet te beperken door regels uit het verleden. Het is een bevrijdende kaart die toont dat het vooral goed met Nederland zal gaan als alle generaties in de spotlight staan en niet enkel de al gesettelde orde.

De wereld in de Tien van Pentagrammen wordt een stukje beter door het verhogen van respect voor elkaar. Weet dat de huidige wetten en regels steeds sneller zullen verouderen en het dus ook eerder aan vervanging toe zijn. De persoonlijke en familiare contacten zijn kostbaar in deze Tarotkaart. Ze zorgen ervoor dat in Belarus mensen rood-wit de straat op blijven gaan om oude politieke stagnatie van de vorige generatie op te ruimen. Het laat in de verkiezingsprogramma’s van de Nederlandse politiek partijen vernieuwende ideeën toe die jongeren werkelijk kansen geven in studie, wonen en salaris. De Tien van Pentagrammen zet vol in om vanuit nu een betere wereld na laten.