One step to another World

Het leven als een trap die je trede na trede bestijgt om tot verlichting te komen.