Sleutels tot Zelfrealisatie

Vorig weekend ben ik ‘uit het niets’ voor de tweede maal in korte tijd flauwgevallen. Daarbij heb ik ditmaal mijn sleutelbeen gebroken, een snee in mijn gezicht en een blauw oog opgelopen. Als je voor het lichtwerk wilt staan en voldoende in staat bent om dit te laten uitbreiden, dan staan sommige tegenkrachten ook op en komen tevoorschijn met hun illusoire trukendoos. Daarmee word je werelds uit het lood geslagen, maar parallel daaraan ligt de weg open om naar een hogere frequentie en wijsheid te bewegen.

Werelds oogt het allemaal zo echt, de manipulatie vanuit ego plaatst zich als donkere wolken voor de waarheid van de zon. Een voorbeeld: het trouwe driemanschap van Tarot of Now viel zonder enige aanleiding bijna uiteen. Er ontstond onderling wrevel en verdeeldheid doordat de bal bij de ander werd gelegd. Spiritualiteit is niet vrijblijvend, ook niet voor mij. Soms beproeft het me, zodat ik de kans krijg om krachtiger en wakkerder te worden. Als eenmaal het destructieve spel van de tegenkrachten in privé- of werksituatie doorzien is, kan iedereen herstellen of zich herpakken en begrip voor elkaar krijgen. Zo is het ook met het kernteam van Tarot of Now gegaan.

Die tegenkrachten van ego om te saboteren zijn best origineel. En als ze niet direct mijn licht kunnen temperen, proberen ze het via anderen om me heen. Zo werden afgelopen maanden dierbaren ongemerkt belaagd met ongemakken. Bij sommige collega-therapeuten, waar ik ook zelf met enige regelmaat op de behandeltafel lig, bleef een deel van de cliënten weg. Of de tegenkrachten proberen het enthousiasme in te perken van hen, die me elke maand helpen om deze nieuwsbrief voor elkaar te krijgen.

De boeken van Christina von Dreien vertellen zo mooi hoe het ‘onlicht’ saboteert en hoe daarmee om te gaan. Christina erkent ook de groep lichtwerkers die voorlopers van de nieuwe tijd zijn, zij die licht brengen op plaatsen van wereldse duisternis. Dit lichtwerk is geen exclusiviteit, we zijn met vele lichtwerkers, maar soms is het wel lastig zo in de voorhoede. Ook al weten we inmiddels dat wereldse tijd en ruimte een illusie is, toch laat het je vanuit fysiek menselijk perspectief zo nu en dan zuchten.

Maar ook het lichtwerk kent zijn slimme zetten, helende krachten en relativerende humor. Vorig weekend, toen ik een paar dagen in het ziekenhuis lag, vormden mijn vijf kinderen, zonder overleg met mij, een beschermende cirkel om mij heen. Alle vijf, drie zonen en twee schoondochters, stonden ieder op hun eigen manier volledig in hun kracht. Terwijl ik daar afwezig lag te zijn, beschermden ze me elke seconde. Het werd mijn eerste ziekenhuis-ervaring in 63 jaar, los van een paar hoektanden verwijderen en als kind amandelen knippen. De belevingen vanuit een ziekenhuisbed waren voor mij als een openbaring, hoe het er in de wereldse gezondheidszorg aan toe gaat.

Kracht en tegenkracht, licht en donker, ziekte en gezondheid, waarheid en illusie. Door het wereldse leven voluit te leven, wordt vanzelf duidelijk waar eigen keuzes wel of niet kunnen worden gemaakt. Het vermogen om te kiezen tussen liefde en angst, valt samen met het feit of je een gebeuren wel of niet persoonlijk maakt. Wanneer je van binnenuit zelf een route kunt bepalen, kom je er in mijn beeld beter voor te staan, dan wanneer je klakkeloos opvolgt wat de buitenwereld vertelt.

Vandaag ben ik iedereen dankbaar die heeft bijgedragen aan alle kostbare inzichten die mijn frequentie hebben verhoogd, versterkt en verbeterd. Dankjewel, ook de ‘tegenwerking’ en het illusoire onlicht. En eigenlijk hoop ik dat iedereen om me heen ook een graantje mee pikt en voor zichzelf een prettiger en beter werkende samenhang ontdekt.

Ben je benieuwd bij wie ik zo al op de behandeltafel lig? Ik noem even een paar namen van mijn inner circle, die in mijn groeiproces van de afgelopen maanden soms ook in de storm belandden (er zijn meer namen, sorry als ik je niet noem, het is nu even wat spontaan opkomt). Misschien inspireert het je om ook hun behandeltafel uit te proberen. Wil je meer weten? Contact ze dan rechtstreeks, dus niet via mij.

  • Michiel Eising, woon je in de buurt van Zwolle? Hij werkt in Heerde, michiel_nzl@yahoo.com 0637435327
  • Mieke Peters, woon je in de buurt van Steenwijk? Zij heeft haar praktijk in Onna.
  • Elvire Kok, woon je op Terschelling? Zij praktiseert in Hoorn.

En voor wie vandaag nog werelds wordt beproefd, bij wie de zon niet voluit schijnt en voor hen die stevige tegenwind ervaren: laat je niet op je kop zitten om toch voor de liefde te blijven kiezen. Hou vol mooie engelen, laat je eventueel helpen, want we staan samen sterker dan alleen. Dankjewel lieve ondersteunende allemaal, mijn gebroken sleutelbeen wordt een sleutel tot Zelfrealisatie. Heel veel liefs en Namasté van een aansterkende Ton.