Tarotkaart van de maand april: Zes van Staven

Applaus voor jezelf! Accepteer de lauwerkrans op de kaartafbeelding en wandel ermee rond! De huidige situatie gaat echt de goede richting op en de toekomst ligt open. We krijgen in april met Zes Staven een welgemeende bemoediging. Zoals we nu bezig zijn tonen we ons oprecht en pakken we het goed aan. We zijn mooie prachtige mensen met unieke talenten en persoonlijke kwaliteiten. Mogelijk hebben die vandaag hun waarde, zeggingskracht en succes nog niet voluit getoond, maar wees gerust want het draagt wel de gezonde potentie in zich.

De oproep is om zo door te gaan! Vaak weten we dit van binnen al wel, is het voelbaar in onszelf, maar niet altijd geloven we het ook werkelijk. Omstanders op de tarotkaart zijn enthousiast over onze oprechte inzet. Ze staan jubelend en juichend langs de kant en stimuleren ons om verder te gaan, juist nu, ondanks dat we het moeilijk vinden, of het zelf nog niet geloven. Het wit van het paard symboliseert de zuiverheid van de huidige inzet, het paard zelf maakt de situatie actief en geeft voortgang. De beweging op de kaart is naar rechts, wat de toekomst symboliseert. We mogen nu alle oude bedenkingen, angsten en wantrouwens écht loslaten.

Staven eisen visie van ons, een gezonde visie die we zelf in huis hebben. Het wil waar mogelijk de juiste woorden hanteren, zodat we grip krijgen en de situatie beter kunnen besturen. Deze kaart houdt het hart erin, zodat onze visie ook vrede geeft. Het bemoedigt ons tussentijds op onze weg, want het eindresultaat wordt nog niet getoond. In alles mogen we weten dat we wind mee hebben. Vertrouw daarop, zodat nu al geluk wordt ervaren. Dat dit vaak een ander soort geluk is dan vooraf bedacht, is inherent aan onze spirituele groei.

We zijn in Zes Staven als onmisbare gouden schakels, waarmee we de wereld een stukje beter, lichter en zinvoller maken. Eenmaal bereid om vaker eerlijk naar ons binnenste zelf te luisteren en uit te voeren wat eigen inspiratie ingeeft, opent de doorgang. Deze inspiratie is niet abstract, het geeft ons per moment de juiste woorden, wijst de juiste richting en creëert behulpzame mensen om ons heen. Vanuit angstige denkpatronen kunnen we alsnog deze inspiratie of intuïtie stukdenken, of het vertrouwen bagatelliseren, maar helaas vervalt dan de goede voortgang en het lauwerende van deze tarotkaart.

Zes Staven is een feestelijke kaart. Je werk- of studieomstandigheden bewegen voluit mee om succesvol te worden. Dat je daar soms je rug voor moet rechten en je goede uitgangspositie in juiste woorden moet benoemen, mag je niet weerhouden om dit te doen. Zes Staven zet ieders beweging in het zonnetje. De kaart stimuleert om juist nu door te gaan, ook al is de toekomst onbekend of onzeker. Zes Staven heeft al veel mensen geholpen om het succes uiteindelijk wél te bereiken, simpelweg door het verkeerslicht tussentijds op groen te zien, het schouderklopje te accepteren en innerlijk het eigen vertrouwen te voelen.

De wereld krijgt in Zes Staven kansen op een betere toekomst. Zes Staven herschikt onvrede richting vrede, stuwt vervuiling richting duurzaamheid en laat machtswellust in transparantie opgaan. Alles in deze stavenkaart valt en staat met een heldere eigen visie. Staven zijn ook fallussymbolen en tonen de potentie van de situatie of persoon. Staven zijn optimistisch en willen deze lente hun frisgroene blaadjes laten uitlopen, zodat de zomer heerlijk warm en zwoel kan worden.

Laat alle bemoedigingen van Zes Staven op je inwerken. Ontken jezelf niet langer en pak aan wat in het moment nu wél mogelijk is en waarvan je weet dat het verkeerslicht op groen staat. Draal niet, durf het aan en sta veranderingen toe, veranderingen waarvan jij vanbinnen kunt voelen dat ze kloppend en waar zijn. Moedig mens, kijk in de spiegel en complimenteer jezelf wat vaker. En wanneer het spiegelbeeld terug lacht of terug wuift, weet dan dat je goed bezig bent! Veel liefdevolle voorjaarskriebels toegewenst voor hele avontuurlijke maand april!

* Wil je de Zes van Staven extra bekrachtigen? Neem dan even de tijd voor deze visualisatie.