Tarotkaart van de maand November: De Dwaas

Heb vertrouwen! Ervaar jezelf open, eerlijk en oprecht. Laat je in De Dwaas niet langer begoochelen door de wereld om je heen of door de meningen van anderen. Voel je vrij en word niet bescheiden in je spontane uiten. Zie op de tarotkaart de opkomende zon. Het licht kondigt een nieuwe dag aan, vervuld van hoop en liefde. Word je bewust van wat er in je omgaat, wat van binnenuit kan groeien en wat morgen tot bloei mag komen. Heb vertrouwen!

De Dwaas is een grote arcana kaart en legt het accent op vertrouwen. Het mag een onafhankelijk vertrouwen worden dat voor dagelijks gebruik praktisch inzetbaar is. Dit vertrouwen heeft geen garanties vooraf nodig en stelt geen harde eisen aan ervaringen uit een verleden of mogelijkheden voor de toekomst. Dit oorspronkelijke basisvertrouwen sterkt ons innerlijke Zelf en geeft nieuw elan aan onze dagelijkse persoonlijkheid.

Op de tarotkaart draagt De Dwaas aan haar ene voet een elegante schoen voor als het leven soepel en makkelijk verloopt, en aan haar andere voet een stoere laars voor als het leven tegenzit of zwaar wordt. We kunnen in deze tarotkaart doorgang krijgen in alles, ongeacht wat er speelt. In alles mogen we positief blijven, ongeacht de verwarring om ons heen. In De Dwaas mag de huidige situatie als een speeltuin worden gezien, zodat een teveel aan serieusheid voorkomen wordt. Want in serieusheid schuilen altijd stukjes ego. Ongemerkt maakt ons ego het leven ongemakkelijk, wordt angst een goede raadgever gevonden en wantrouwen een realistische kijk.

Deze novembermaand wordt een verlichte maand als we de actualiteit simpel en oprecht houden. De rode roos op de kaartafbeelding activeert praktische liefde. Liefde, waarin wij uitreiken naar de ander zonder de verwachting om er iets voor terug te krijgen. In het geven is deze liefde al heel en compleet. Het hart spreekt en meer is niet nodig om vrede te herstellen, voortgang te bevorderen en innerlijke rust terug te laten keren.

Ons eigenzinnige denkhoofd zit vol oude aannames, ons persoonlijke karakter vol stukjes propaganda uit media, restanten van opvoeding en maatschappelijke etiketten. Desondanks is binnen onszelf een onveranderlijke waarheid te vinden, die altijd bereid is om het stokje van wereldse gekte over te nemen. We activeren deze regie-overname naar meer licht, liefde en waarheid als we er bewust voor kiezen en dit ├ęcht willen, daarmee wordt het vanbinnen voelbaar en uiterlijk inzetbaar.

De Dwaas herinnert ons eraan dat een positieve houding altijd beter werkt dan scepsis en argwaan. Op de kaart wordt De Dwaas met een eenvoudige knapzak afgebeeld. Dit symboliseert het weinige dat we vandaag nodig hebben om tot volledige zelfexpressie te komen. Het hondje springt speels op en introduceert genieten en verwondering. Hij nodigt ons uit om, waar nodig, liefdevol te gaan aaien, ravotten en knuffelen.

Ondanks dat De Dwaas op de tarotkaart voor een afgrond staat, blijft haar vertrouwen intact. En mocht De Dwaas toch vallen, dan blijft de zekerheid bestaan dat zij wordt opgevangen, en dat er engelen bestaan die haar optillen en/of dat er spirituele gidsen haar innerlijk de doorgang zullen wijzen. In De Dwaas daagt het besef dat er uiteindelijk werkelijk overvloed is, die alle wereldse tekorten terzijde schuift. Misschien veel woorden en inzichten voor de simpele eenvoud waar de inhoud van deze kaart voor staat.

De nul van de kaart is als de ongeborene tijdens een zwangerschap. De situatie draagt een belofte in zich, die zich nog niet voluit getoond heeft. Deze draagt potentie in zich die nog niet geactiveerd is en een liefde die nog niet is beleefd. Allemaal prachtkansen die succesvol kunnen uitpakken, als we dit avontuur vanuit ons binnenste zelf laten aanvangen. Deze kaart is een gouden belofte voor een nieuwe fase.

Wees als De Dwaas, pluk een roos en zet hem op je hoed. Doe eens gek en spring speels met de mensen om je heen op de trampoline. Een beetje zoals het jongste broertje in deze lieve uitvoering van ‘How Deep is Your Love’. Wees waarachtig en ervaar een verlichte versie van jezelf. Ik wens je een liefdevolle maand november toe, vol vertrouwen en elan!