Kaart van de maand Maart: Tien van Zwaarden

Zet je maar schrap mooi mens! Want in Tien Zwaarden wordt vaarwel gezegd tegen alle liefdeloze en onzinnige delen van ons menszijn! Goed nieuws? Jazeker, want daarmee krijgt de wereld van geluk en liefde weer podium. En eenmaal alle ego doorzien en opgeruimd, kan in maart een mystieke opmaat worden gemaakt. De aarde, met al zijn bewoners, kan als een Phoenix uit zijn as herrijzen.

Tien Zwaarden staat uitgebreid stil bij wat teniet en verloren is gegaan. Daar hebben we iedere dag allemaal mee te maken. De wereld is duaal en ook al overtreft het hart dit met tijdloze liefde, in de dagelijkse praktijk zul je van goede huize moeten komen om in deze wirwar de juiste doorgang te vinden en niet te verdwalen in emotionele willekeur.

De zon zal weer stralen wanneer alle donkere en negatieve kanten worden erkend, omarmd en gekust.  Op sommige tarotkaartversies van Tien Zwaarden wordt het lichaam afgebeeld als bloederig doorboord door tien zwaarden. Ook dit symboliseert grotesk dat enkel ego dood kan gaan en dat alles wat op het Licht is geënt voor de eeuwigheid waarheid is.

Het wereldbeeld zal ons deze maand maart in de media en op televisie kommer en kwel tonen, met oorlogen en natuurrampen, met slachtoffers en verliezers. Desondanks is het voor ons weggelegd om voorbij deze troosteloze beelden een nieuwe wereld te zien. Een wereld die niet verdwaald is in dualiteit en nog met zijn oorspronkelijke Licht verbonden is. Om die wereld te kunnen zien vraagt van ons om daarvoor moeite te doen, te mediteren, te verstillen of een boswandeling te maken. Zodat we het contact met ons innerlijke zelf behouden.

We zijn zo veel meer als dan wat we, werelds gezien, over onszelf denken. We hebben zoveel meer goddelijke talenten in huis dan we vermoeden. We zijn grootser dan we geloven en gezonder dan ons lichaam doet vermoeden. Op de kaartafbeelding komt een stralende zon op. Deze kondigt een nieuwe dag vol nieuwe mogelijkheden aan. Tien Zwaarden garandeert ons, dat wanneer we afscheid durven nemen van onze kleinzerigheid en bekrompenheid en we vaarwel durven zeggen tegen ons ego, er werkelijk een onveranderlijke liefde tevoorschijn komt.

Onze wezenskern is al goddelijk en verlicht, kent zichzelf al en verkeert al in liefde. Maar eenmaal geïncarneerd in deze wereldse dualiteit, blijken we onze paradijselijke afkomst vergeten te zijn. In het script waarmee we afdalen naar een aards bestaan staat ons akkoord, dat we bereid zijn om helemaal blanco opnieuw te starten. Om opnieuw creatief datgene te uiten dat vanuit onze ziel, ons hart en ons denken kan voortkomen. Vervolgens krijgen we in al die vele levens de vrije keuzes om aan de slag te gaan met licht en donker, leven en dood, gezondheid en ziekte, schoonheid en verval, geluk en angst, enz. Regelmatig toont het leven als een doolhof en evenzogoed ook feestelijk en beleven we doorgang en bevrijding.

We zijn zoveel meer dan dat wat we ons kunnen herinneren. De planeet aarde is zoveel vruchtbaarder dan datgene wat we rondom ons zien. We zijn ook verder geëvolueerd in liefde dan wat we naar buiten toe waarmaken en ook zo veel wijzer in geestelijk en lichamelijk opzicht. Tien Zwaarden geeft toestemming om oude beknellende overtuigingen vaarwel te zeggen. Het stimuleert vertrouwen, zodat een doorgang ontstaat naar een hoger, veiliger en gelukkiger niveau van leven.

Een persoonlijke noot bij deze tarotkaart:

Toen ik afgelopen dagen de Tien Zwaarden voor deze maand trok, moest ik terugdenken aan mijn eigen flauwvallen van zes weken geleden, het breken van een sleutelbeen en een gehavend gezicht met een blauw oog. Vandaag zie ik deze gehavende versie op de kaartafbeelding levenloos in het zand liggen. Het heeft een bevrijdend effect op mij gehad. Ik verheug me erop wat deze maand maart met de opkomende zon me gaat brengen. Ik wens ook jou alle vernieuwde kansen toe die in deze kaart besloten liggen. Begin ter voorbereiding alvast maar met een voorjaarschoonmaak en maart mag gerust roeren met zijn staart. Laat vervolgens het licht van je innerlijke zon, je levenskern, alles kussen, omhullen en het leven zijn kans geven. Ik wens je een hele bijzondere maand maart toe!